HUR SKA DET GÅ OCH BLI?

En liten sammanfattning av de senaste dagarnas grubbleri! Hur kul är det egentligen att skriva om att jag känner oro över hur det går för min granne, hon under mig, hon som behöver mig ibland och för…


Filed under: Okategoriserade